ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ
ผกก.สส.บก.น.3
พ.ต.ท.ไพโรจน์ โชติวรรณ
รอง ผกก.สส.บก.น.3
พ.ต.ท.พฤทธิพงศ์ พรหมเต็ม
รอง ผกก.สส.บก.น.3

พ.ต.ท.ธนาวินท์ กาญจนวิภาส
รอง ผกก.สส.บก.น.3